گردهمایی سراسری مدیران نمایندگیهای همراه اول

گردهمایی سراسری مدیران نمایندگی های همراه اول و روسای ادارات مشترکین استان ها، ۲۷ تیرماه در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزارشد.
شرکت تعاونی سیستم های نوین ارتباطی سپنتا نیز که پیمانکار خدمات مشترکین تلفن همراه منطقه ی خراسان جنوبی می باشد در این همایش به عنوان نماینده ی Grade A همراه اول استان خراسان جنوبی، حضور یافت. به شرکت کنندگان به رسم یادبود تندیس اهدا شد.