امکان سنجی و طراحی


امکان سنجی و طراحی


امکان سنجی و طراحی شامل تهیه روال ها و انجام فعالیت هایی است که پیش از انجام هر گونه پیاده سازی و یا تغییر در زیرساخت و سرویس های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت می پذیرد. با استفاده از این روال ها کلیه زوایای فنی، زمانی، و مالی پروژه ها بررسی دقیق گردیده تا ضریب اطمینان از موفقیت در انجام این پروژه ها و تغییرات به حداکثر برسد.
مقوله امکان سنجی و طراحی در کلیه امور مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که موفقیت یا شکست در انجام این پروژه ها رابطه مستقیمی با این امر دارد.
شرکت سپنتا با بهره بردن از دانش روز، سعی در امکان سنجی و طراحی خدمات حوزه تخصصی خود، با بالاترین استانداردهای بین‌المللی و مطلوب ترین هزینه ممکن را دارد. این شرکت با اتکا به دانش و تجربه کارشناسان مجرب خود، سازمان‌ها و شرکت‌ها را در جهت هرچه بهتر و سریعتر پیاده سازی پروژه های مرتبط با صنعت، یاری می رساند.
کارشناسان فنی و فروش شرکت فناوری اطلاعات سپنتا آماده ارائه مشاوره در زمینه امکان سنجی و طراحی پروژه ها به مشتریان، در حوزه خدمات می باشد.